Greenliving

7 tips til mer miljøvennlig livsstil

Valgene hver av oss tar som forbrukere har til sammen en betydelig klimaeffekt. Den omstillingen som er nødvendig for å overholde verdenssamfunnets klimamål vil kreve at de aller fleste bryter med vante handlingsmønster og tar andre valg enn i dag, står det i en rapport som CICERO Senter for klimaforskning har laget med støtte fra Norges Forskningsråd.