7 enkla tips för bättre psykisk hälsa

671
Battre halsa

Den här veckan uppmärksammar kampanjen Hjärnkoll sitt arbete för en bättre psykisk hälsa. När Vårruset går genom Pildammsparken i Malmö i kväll finns Hjärnkolls ambassadörer på plats.